Цело време

344 пријавени проблеми 69 пријави означени како поправени

Последни 7 дена

6 пријавени проблеми
4 ажурирање на проблеми
1 проблем маркиран како поправен

Топ 5 најактивни општини

Просечно време помеѓу пријавување и решевање на проблемот, од последните 100 пријави.

Центар27 дена
Cair31 дена
Гостивар82 дена
Карпош93 дена
Вкупен просек58 дена

Топ 5 најкористени категории

Број на пријавени проблеми во секоја категорија, во последните 7 дена.

Отпадоци3 пријавувања
Разно1 пријавувања
Јавно осветлување1 пријавувања
Дупки на пат1 пријавувања