Како да се пријави проблем

Најавата оди со Фејсбук профилот или вашата електронска пошта. По вашата прва пријава, најавата оди автоматски  и линкот «Најави се» преминува во «Ваша сметка» каде може да ги видите сите ваши пријави.

Разно Дупки на пат Јавно осветлување
Загадувачи на воздух Отпадоци Отпадни води